ReadyPlanet.com
dot dot
dot
PHOTO GALLERY
dot
bulletPictures of Our Trip
dot
บริการของเรา
dot
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตามรอยพระพุทธเจ้า
bulletสักการะเทพฮินดู
bulletของฝากจากแดนภารตะ
bulletWebboard
dot
เก็บเอามาเล่าสู่่กันฟัง
dot
bulletรีวิวทริปสังเว-เนปาลปี08
bulletภาพทริปดาร์จีลิ่งกับ BNB
bulletมรดกโลกในอินเดีย
bulletไปเที่ยวถ้ำอชันต้าที่มุมไบ
bulletช้อบปิ้งอะไรดีที่เนปาล
dot
ใบจองทัวร์/สมัครเรียน/สั่งซื้อสินค้า
dot
bulletดาวน์โหลดใบจองทัวร์
bulletกรอกใบจองทัวร์ออนไลน์
bulletดาวโหลดใบสมัครเรียนอินเดีย
bulletใบสมัครเรียนอังกฤษระยะสั้น
bulletใบสมัครเรียนต่ออินเดีย
bulletสั่งซื้อหิมาลายาออนไลน์
dot
Our Newsletter ต้องการรับข่าวสารใหม่ๆจากเรา ใส่อีเมลล์ไว้ที่นี่นะคะ

dot


The Association of Thai Travel Agents
ใบอนุญาตุประกอบธุรกิจนำเที่ยว
BNB TRAVEL CENTER
ตรวสอบวถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน


หลักสูตร Indian board article

                     

           อินเดียได้พัฒนาระบบการศึกษาจน UNESCO ประกาศให้อินเดียเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 4 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมด้านอวกาศ นอกจากนี้ ความโดดเด่นอีกประการคือ อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก รวมทั้งยังมีระบบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งเอื้อให้ประเทศอินเดีย ณ ปัจจุบันก้าวขึ้นสู่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 4 ของโลก ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าระบบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยอยู่ในฝั่งตะวันตก กลับย้ายมาอยู่ในฝั่งตะวันออกโดย 1 ใน 4 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกอยู่ในฝั่งเอเชียถึง 3 แห่งคือ จีน, ญี่ปุ่น และอินเดีย การซึมซับด้านวิธีคิด ความรู้ และวัฒนธรรมจากประเทศเหล่านี้จึงน่าสนใจ ดังจะเห็นได้ว่านักศึกษาจากทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจไปศึกษาต่อยังประเทศเหล่านี้กันมากขึ้น ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวเอเชีย การเรียนรู้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันน่าจะสามารถยังประโยชน์ต่อผู้ศึกษาได้มาก และสำหรับประเทศอินเดียเองก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียด้วย ยิ่งกว่านั้น ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ต่ำกว่าทุกประเทศที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามชาวไทยยังมองอินเดียว่ากันดาร, ล้าสมัย และสกปรก ซึ่งความเป็นจริงความสกปรกก็มีอยู่บ้างเนื่องจากมีประชากรมาก แต่เราก็สามารถเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้

           โรงเรียนที่ทางบริษัทเราเลือกแนะนำให้ไปเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไทยเคยไปเรียน และกลับมาประสบผลสำเร็จในหลายๆด้านทั้งการเข้าศึกษาต่อ การทำงาน การพัฒนาในด้านจิตใจที่เข้มแข็ง การตัดสินใจด้วยตนเองและรับกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การคบเพื่อน การเข้าสังคม ที่สำคัญคือภาษาอังกฤษที่ได้กลับมาไม่มีเด็กไทยคนไหนที่กลับมาแล้วพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียอย่างที่คนทั่วไปชอบกลัว และเอาไปกล่าวอ้างกันผิดๆ ดังที่เราจะนำเสนอตัวอย่างผู้ที่เคยไปเรียนที่โรงเรียน เมาท์ เฮอร์มอนต์ และประสบผลสำเร็จในชีวิตคณานับประการ สามารถคลิ้กอ่านได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ ดร.นลินี ทวีสิน กรรมการบริหารบริษัทซัคเซสมีเดียจำกัด นอกจากนั้นยังมีอีกหลายท่านที่เราไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย

          ในประเทศอินเดียจะมีระบบการเรียนแบบอังกฤษ ซึ่งในระดับประถม – มัธยมจะแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ โรงเรียนระบบ CBSE และ ICSE.

           ระดับประถมศึกษา (Primary Education)  เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐบาลอินเดียกำหนด ไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี อายุเฉลี่ยของเด็กที่เรียนในชั้นนี้ระหว่าง 6-10 ปี หรือ 6-11 ปี หลักสูตร 5-6 ปี (grade 1-6)

           ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 2 ระดับคือ 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (High School Education) สำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 11-14 ปี หรือ 11-15 ปี กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 4-5 ปี(grade 6-10) หรือ(grade7-10) เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะได้รับ Secondary School Certificate 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Higher School Education) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-17 ปี กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 2 ปี (grade 11-12)เมื่อนักเรียนสอบผ่านระดับนี้จะได้รับ Higher Secondary Education Certificate หรือ Senior School Certificate รวมระยะ เวลาศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 10-12 ปีหรือ 12 ปี (grade) เมื่อนักเรียนจบ grade 12 แล้วหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องสอบผ่าน Public Exam ซึ่ง ดำเนินการโดย Board of Education ของรัฐแต่ละรัฐ

          โรงเรียนแต่ละแห่งที่เราแนะนำ เราจะต้องไปลงพื้นที่เองคือ ไปคุยกับผู้บริหาร จนกระทั่งครูแม่บ้านที่ดูแลเด็กๆ รวมถึงขอเข้าชมห้องเรียน ห้องนอน ห้องน้ำเพื่อตอบคำถามพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานท่านในสภาพความเป็นอยู่ว่ากินยังไง นอนยังไง อยู่ยังไง ปลอดภัยแค่ไหน เพราะเราตระหนักเป็นอย่างดีว่า การที่จะให้ลูกไปอยู่ไกลหูไกลตา และยากต่อการติดต่อหรือไม่ได้อยู่ในสายตาของเราทุกวันนั้น มันเป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่มากพอควรอยู่แล้ว อีกทั้งอาหารการกิน ที่ไม่เหมือนอาหารไทยที่คุ้นปากมาก่อน เรามีข้อมูลจริงจากนักเรียนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วย และน้องๆที่ไปมาก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปกครองและน้องๆที่จะได้ทราบความรู้สึกจริงที่ไม่มีการเตี๊ยมกันมาแต่อย่างใด ท่านสามารถมาขอชมภาพวีดีโอ และภาพถ่ายของแต่ละโรงเรียนได้ที่ออฟฟิศเรา เพราะเราไม่สามารถลงข้อมูลจากไฟล์วีดีโอให้ชมได้ทั้งหมด วันข้างหน้าอาจจะมีให้ชมบางส่วนในเวบไซต์แน่นอนค่ะ รายละเอียดในการเข้าสมัคร และเอกสารต่างๆท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ออฟฟิศเราค่ะ เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้ข้อมูลถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใช้บริการของเราค่ะ เพราะเราถือว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้นเป็นกุศลอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณค่าเทียบกันไม่ได้กับผลประโยชน์น้อยนิดทางธุรกิจ เพราะเราเข้าใจถึงหัวอกพ่อแม่เป็นอย่างดีในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีให้กับบุตรหลานของท่าน และต้องใช้ความไว้วางใจเป็นอย่างมากในการตัดสินใจเลือกตัวแทน ที่จะสามารถดูแลเด็กๆได้แทนท่าน ไม่ใช่เชื่อแต่เพียงคำโฆษณาผ่านเวบไซต์ หรือรูปภาพที่ก๊อบปี้มาจากเวบไซต์ของโรงเรียนต่างๆโดยที่ไม่มีการลงพื้นที่จริงมาก่อน เพียงแต่ดำเนินการเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเท่านั้น หรือบางที่ส่งเด็กเสร็จก็ไม่มีการติดตามผลรายงานส่งผู้ปกครองอีก ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเอเย่นต์ที่ขึ้น Black list ได้ที่สถานฑูตอินเดียเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกหลอก หรือโดนนายหน้าที่หลอกว่าเป็นเพียงผู้ปกครองเด็กและจะช่วยฝากให้เพราะลูกของตนเองเรียนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีนายหน้าประเภทนี้เยอะที่ไม่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต หรือกระทรวงศึกษาธิการ

   เอกสารและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการสมัครเรียนในประเทศอินเดีย

  1. ใบเกิดของผู้เรียน
  2. พาสปอร์ต โดยผู้ปกครองพาไปทำและเซ็นให้ความยินยอม(ในกรณีเด็กยังไม่มีพาสปอร์ต)
  3. หลักฐานแสดงผลการเรียน จากแบบฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(แจ้งขอกับทางโรงเรียน)
  4. รูปถ่ายสีขนาด 2" หรือ 1"ครึ่ง จำนวน 1 โหล
  5. ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ จ่ายตามความเป็นจริงกับทางโรงเรียน
  6. ค่าวีซ่านักเรียน 5 ปี (ประมาณ 3,750 บาท)
  7. ค่าตั๋วเครืองบินไป-กลับ (ราคายืนยัน ณ วันจองตั๋ว)
  8. ค่าแปลใบเกิดและประทับตรารับรองกระทรวงต่างประเทศ 1,000 บาท
  9. ค่า Escort ผู้ดูแลที่มารับตั้งแต่สนามบินจนกระทั่งถึงโรงเรียน และจะเป็นผู้ถ่ายภาพน้องส่งมาให้ทางเรา เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองรับทราบว่าน้องถึงโรงเรียนและเป็นอย่างไร

 10. ค่าบริการติดต่อกับทางโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เรามีตัวแทนของบริษัทซึ่งอยู่ประจำทางอินเดีย จะเป็นผู้คอยเข้าไปตรวจสอบ ถามไถ่สิ่งที่ขาดเหลือ พาเด็กเข้าเที่ยวในเมือง(ในวันหยุด)และดูแลเด็กนักเรียนระหว่างที่เรียน (สอบถามจากทางบริษัท เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆตามแต่ผู้ปกครองแต่ละท่านต้องการ และกฏระเบียบของแต่ละสถาบัน-จ่ายครั้งเดียว)
 11. ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด 

       เอกสารอื่นๆจากทางโรงเรียนที่ต้องกรอก เราจะมีให้กรอกที่สำนักงานค่ะ  

โรงเรียน Mt. Hermon School, North Point PO, Darjeeling 734104          

        

                                                     

       

       

  
โรงเรียนประจำที่อินเดีย

Boys Boarding School articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท บีเอ็นบี ทราเวล เซ็นเตอร์ แอนด์ เทรด จำกัด
BNB TRAVEL CENTER & TRADE.Co,.Ltd
99/390 Rattanathibet17 Bangkrasaw Muang Nonthaburi 11000
Tel.02-965-5217-8,02-679-4509,02-679-4255
Fax.02-965-5218 Email : bnbtravelcenter@hotmail.com