ReadyPlanet.com
dot dot
dot
PHOTO GALLERY
dot
bulletPictures of Our Trip
dot
บริการของเรา
dot
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตามรอยพระพุทธเจ้า
bulletสักการะเทพฮินดู
bulletของฝากจากแดนภารตะ
bulletWebboard
dot
เก็บเอามาเล่าสู่่กันฟัง
dot
bulletรีวิวทริปสังเว-เนปาลปี08
bulletภาพทริปดาร์จีลิ่งกับ BNB
bulletมรดกโลกในอินเดีย
bulletไปเที่ยวถ้ำอชันต้าที่มุมไบ
bulletช้อบปิ้งอะไรดีที่เนปาล
dot
ใบจองทัวร์/สมัครเรียน/สั่งซื้อสินค้า
dot
bulletดาวน์โหลดใบจองทัวร์
bulletกรอกใบจองทัวร์ออนไลน์
bulletดาวโหลดใบสมัครเรียนอินเดีย
bulletใบสมัครเรียนอังกฤษระยะสั้น
bulletใบสมัครเรียนต่ออินเดีย
bulletสั่งซื้อหิมาลายาออนไลน์
dot
Our Newsletter ต้องการรับข่าวสารใหม่ๆจากเรา ใส่อีเมลล์ไว้ที่นี่นะคะ

dot


The Association of Thai Travel Agents
ใบอนุญาตุประกอบธุรกิจนำเที่ยว
BNB TRAVEL CENTER
ตรวสอบวถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน


Executive Director profile
     
ภาพประวัติการทำงานบางส่วน คลิ้กที่ลิงค์นี้ค่ะ school.obec.go.th/prathai/indexold.htm
THAI - JAPANESE CULTURE EXCHANGE คลิ้กที่ลิงค์นี้ค่ะ www.pm.ac.th/new_rw_3.html
 
ประวัติส่วนตัว

นายมงคล เดชวรรณ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งในอดีต  ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ระดับ 9

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร.มือถือ 081 -876-2810
 
2.วุฒิการศึกษา

วุฒิทางการศึกษา
อักษรย่อ
สาขา/วิชาเอก
สถานศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต
 
  คุรุศาสตร์บัณฑิต
กศ.ม.
 
ค.บ.
การบริหารการศึกษา
(ภาคปกติ)
สังคมศึกษา
มศว.มหาสารคาม
 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ชั้น สายสะพาย

  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  พ.ศ.2545
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ.2542
 
การฝึกอบรมและดูงาน (บางส่วน)
1.ศึกษาดูงานการศึกษาประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  ปีพ.ศ.2529
2.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันนี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2537
3.ร่วมเดินทาง กำกับดูแลและสนับสนุนการแข่งขันวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารี-วัดสุทธิวราราม ในนามประเทศไทย แข่งขันระดับโลกที่ประเทศเน   
   เธอร์แลนด์ ปี พ.ศ. 2537  ได้รางวัลชนะเลิศระดับโลก
4.ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศบรูไน  พ.ศ. 2539  
5.ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์  พ.ศ. 2539
6.ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ. 2539
7.ศึกษาดูงานและประชุมไลออนสากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พ.ศ. 2539
8.ศึกษาดูงาน การศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พ.ศ. 2542
9.ศึกษาดูงาน และเป็นหัวหน้าคณะนาฏศิลป์ไทย(โรงเรียนพิมายวิทยา)ไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมิตรภาพไทย-จีนในนามสมาคมมิตรภาพ 
  ไทย-จีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน( นครปักกิ่ง - เฉินตู -กวางเจา) พ.ศ. 2543
10.ดูงานการศึกษาตามหลักสูตรผู้นำการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษาที่ราชอาณาจักรฮัชไมค์จอร์แดน ฝรั่งเศส สวิส พ.ศ. 2544
11.ศึกษาดูงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเทศ Newzealand  พ.ศ.2545
12.ศึกษาดูงานการศึกษา และวัฒนธรรม  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์อัปสรานครจังหวัดเสียมเรียบ  ณ  ประเทศกัมพูชา(11 – 13 
     ธันวาคม  2546)
13.ร่วมประชุมสมัชชาการศึกษาขององค์การซีมีโอ ครั้งที่ 1 ( THE 1 st SEAMEO EDUCATION CONGRESS) 26-29 /3/2544 ณ กรุงเทพมหานคร
14.ร่วมประชุมสัมมนา Regional Symposium on Space Applications dedicated to the Mekong Lower Basin Development(CAMBODIA - LAOS
     THAILAND - VIETNAM) Sofitel Raja Orchid Hotel KhonKaen Thailand - December 13 & 14 ,2001
15.ศึกษาดูงานการศึกษา และวัฒนธรรม  มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน พ.ศ.2548
16.ศึกษาดูงานการศึกษา และวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย โรงเรียนประถม-มัธยม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียตนาม พ.ศ.2549
17.ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างการบริหารงานสู่เขตพื้นที่การศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม  2545  ณ สมาคมผู้
     บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
18.ผ่านการอบรมผู้ประเมินภายในสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา  ระหว่างวันที่  20-25  พฤษภาคม 2544 ณ โรงเแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
19.ผ่านการอบรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชน  เมื่อวันที่ 19 เดือน    
     มีนาคม พ.ศ. 2545  จากกระทรวงยุติธรรม

ผลสำเร็จของงานและสิ่งที่ภาคภูมิใจ


1. ได้รับ “เข็มคุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนมีจรรยามรรยาทดีเด่นตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  เป็นที่ประจักษ์ ชัด  ณ วันที่ 5  ตุลาคม  2541โดย พณฯ ชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา
2. ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาอันดับที่ 1ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2537 วันที่ 16 มกราคม  2537
3. ได้รับโล่รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดีเด่นประจำปี 2540  ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 21
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยในงานWorltech 95 Thailand ณ สนามประกวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-22  พฤศจิกายน 2538  ประเภท ข ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
5. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้แต่งกายส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในวันครู ปี 2543จากคุรุสภาอำเภอพิมาย
6. เป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ร่วมเสวนาทางวิชาการในการประชุมเสวนาสามัญ,43 เขตการศึกษา 9,10,11 ณ โรงแรมสีมาธานี
7. ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ณ จังหวัดชลบุรีประจำปี 2544
8. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอำนวยการนับคะแนนการเลือกตั้ง สว. และส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 16 จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2543-44 และปฏิบัติหน้าที่ได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง กล่าวคือ สามารถนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นเขตแรก ของจังหวัดนครราชสีมา
9. บริหารงานสู่มาตรฐานคุณภาพเป็นผลให้โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 2543

10.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานตรวจ และประมวลผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน และสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมตรวจสอบได้  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และเสียสละ ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ

 11. ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นสำนักงานกลุ่มอีสานใต้ มีสมาชิก 63 โรง และ เป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานมากมายตลอดปี
12. เป็นศูนย์นวัตกรรมทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา บริการจัดอบรม นิเทศ และช่วยปรับ ซ่อมเครื่องมือสื่อสารทางไกล  มีผลงานวิจัย และเป็นที่ฝึกอบรมนักเทคโนโลยีจากประเทศในเครือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(เวียตนาม พม่า เขมร ลาว)ถึง  2 ครั้ง
13. ได้รับพระราชทานรางวัลในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2544
14. บริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และนอกโรงเรียน  จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทางการศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกรมสามัญศึกษา
15. บริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้บูรณาการการเรียนรู้โดยนำเอาองค์ความรู้จากวิชาต่าง ๆไปใช้ในการช่วยเหลือสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยจัดตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ และได้รับเชิญจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้นำเสนอผลงานแบบ Symposium ในงานเปิดโลกการศึกษา เสมา ,45 ณ ห้องประชุมอิมแพคคอนเวนชั่น เมืองทองธานี
16. บริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้สามารถทำงานเชิงระบบได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้าง    ชุมชนเข้มแข็งและตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันนักเรียนสามารถจัดระบบการแสดง แสงเสียง " วิมายนาฏการ "ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้ทุกฤดูกาลจนเป็นที่ยอมรับจาก นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
17. บริหารจัดการและเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น มีคะแนนประเมินเป็นอันดับ 1ของเขตการศึกษา 11 ได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัลจากฯพณฯสิริกร  มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ ในงานเปิดโลกการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองทองธานี และได้รับเชิญให้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้วย       
18. ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจการท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่น โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นสถานศึกษาในนามประเทศไทย ที่ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา(Thai – Japan Culture Exchange)
19. ได้รับพิจารณาจากอ.ก.ค.กรมสามัญศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 5 รุ่น(รุ่นที่ 1 – 5/45-46 และรุ่นที่ 6-9/46)
20. โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จากคณะกรรมการประเมินภายนอก ด้านผู้เรียน ครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร มาตรฐานโดยภาพรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี ทุกตัวชี้วัด เมื่อ วันที่ 15 – 17 กันยายน 2546
21. ได้รับยกย่องจากชมรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นผู้บริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีเด่น ปี 2545
22. ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ประเภทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ปีพ.ศ. 2547

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ
1.   เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
2.   เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5
3.   เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา   จังหวัดนครราสีมา กลุ่มที่ 9
4.   เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอชุมพวง
5.   เป็นกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอำเภอพิมาย
6.   เป็นประธานกรรมการบริหารสหวิทยาเขตปราสาทหิน
7.   เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กลุ่มอีสานใต้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
8.   เป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9.   เป็นกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
10. เป็นประธานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนกรมสามัญศึกษา
11. เป็นประธานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
12. เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ และประมวลผลการสอบบรรจุข้าราชการครู/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  และผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
13. เป็นประธานอำนวยการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งที่ 16 อำเภอพิมาย
14. เป็นประธานอำนวยการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 16  อำเภอพิมาย
15. เป็นกรรมการบริหารสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรมสามัญศึกษา
16. เป็นผู้ตรวจกิจการลูกเสือโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา
17. เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา เกณฑ์คุณภาพ ของ ก.ค. ปีงบประมาณ 2544
18. เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
19. เป็นประธานคณะทำงานการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
20. เป็นคณะทำงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 7 
21. เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
22. เป็นประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 2 สพท.เขต 7
23. เป็นประธานกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
24. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 (ก.ต.ป.น.)
25. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครู (ก.ค.)
26. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
27. เป็นอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาทุกรุ่นจนถึง      พ.ศ.2549
28. เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกของสำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29. เป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
30. เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขา สหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเป็นอาจารย์สอนประจำโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์อำเภอประทายของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
31. เป็นผู้ลงนามทำความตกลงทางวิชาการในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ      โรงเรียนประทาย
32. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ดี อี เอฟวาลูเอชั่น (หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ)
33. เป็นอาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)ของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท บีเอ็นบี ทราเวล เซ็นเตอร์ แอนด์ เทรด จำกัด
BNB TRAVEL CENTER & TRADE.Co,.Ltd
99/390 Rattanathibet17 Bangkrasaw Muang Nonthaburi 11000
Tel.02-965-5217-8,02-679-4509,02-679-4255
Fax.02-965-5218 Email : bnbtravelcenter@hotmail.com